Τρόπος παρακολούθησης σεμιναρίων


Η παρακολούθηση των σεμιναρίων θα πραγματοποιείται κυρίως με 2 τρόπους.

Α. Δια ζώσεις σε συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά κέντρα του IOTE σε ολόκληρη την Ελλάδα
Β. Με μορφή e-learning (διαδικτυακά) μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας