Έγγραφα συμμετοχής

Για την συμμετοχή σας στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι απαραίτητη η προσκόμιση των κάτωθι εγγράφων:

1. Φωτοτυπία ταυτότητας
2. Αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη
3. Αύξων αριθμός κάρτας μέλους (μόνο για τα εγγεγραμμένα μέλη)

Σας ενημερώνουμε ότι τα έγγραφα συμμετοχής ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με το αντικείμενο και το ύφος του σεμιναρίου.
Όλες οι προκηρύξεις θα συνοδεύονται με την ανάλογη αίτηση εγγραφής και τα σχετικά έγγραφα παρακολούθησης.