Ποιοί είμαστε


Ο INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR TRAINING AND EDUCATION (I.O.T.E.) 
λειτουργεί ως εκπαιδευτικός και ερευνητικός οργανισμός. 


Δραστηριοποιείται στην δημιουργία προγραμμάτων που έχουν ως σκοπό την υποστήριξη και την προώθηση εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ενηλίκων και ανηλίκων με θέματα: 

Αυτοάμυνα, Αυτοπροστασία, Ψυχολογία, Αθλητισμό, Εκπαίδευσης Αστυνομικών, Στρατιωτικών, Συνοδών Ασφαλείας, Λιμενικών, Προσωπικό Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ), Μαχητικά αθλήματα, Πολεμικές Τέχνες, Ασφάλεια, Πρώτες Βοήθειες, Ηλεκτρονικό έγκλημα, Σχολικό Εκφοβισμό Ανηλίκων, Εκφοβισμό και ψυχολογική βία Ενηλίκων σε Εργασιακούς χώρους, την Επιβίωση, την Επικοινωνία, την προώθηση Καλλιτεχνικών - Πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων, Οργάνωση, Διοίκηση και Προώθηση επιχειρήσεων, την Επιβίωση, το Airsoft, την αντιμετώπιση bullying, το Paintball, την Μουσική, τον Πολιτισμό, την Πολιτική προστασία, την Επικοινωνία, την Παιδική αυτοάμυνα-αυτοπροστασία και λοιπών δραστηριοτήτων.